ιστορία

Οι δραστηριότητες του Εθνικού Αρχείου ξεκίνησαν το 1969, μετά από μια σειρά αιτημάτων 

που υποβλήθηκαν από αριθμό διανοουμένων. Η αποστολή του είναι να στεγάσει την 

ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου εν γένει και, ιδιαίτερα, της 

τουρκοκυπριακής κοινότητας και να διαφυλάξει την συλλογική εθνική μνήμη. Η πρόταση 

για την ίδρυσή του υποβλήθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο στις 9 Αυγούστου 1971 από τον 

μ. Ραούφ Ραίφ Ντενκτάς. Η πρόταση εγκρίθηκε και αποφασίστηκε η ίδρυση του Εθνικού 

Αρχείου και Κέντρου Μελετών της Τουρκικής Κύπρου, το οποίο θα λειτουργεί σαν τμήμα 

του Οργανισμού Νεότητας, Αθλητισμού, Υπαίθρου και Δημοσίας Εκπαίδευσης. Το Εθνικό 

Αρχείο άνοιξε επίσημα για το κοινό στις 18 Ιουνίου 1973. Αρχικά στεγάστηκε στο Top Hisarı 

(Προμαχώνας Cannon) στη Λευκωσία. Στις 11 Ιανουαρίου του 1975, το Εθνικό Αρχείο 

μεταφέρθηκε στις σημερινές του εγκαταστάσεις στην Κερύνεια.Περίπου 10.000 έγγραφα σχετικά με την Κύπρο επιλέχθηκαν από τα αρχεία του 

Πρωθυπουργικού Γραφείου και το Μουσείο Τοπ Καπί στην Ιστανπούλ, το Υπουργείο 

Εξωτερικών, τη Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων και της Γενικής Διεύθυνσης του 

Κτηματολογίου στην Άγκυρα, καθώς και από διάφορα μουσεία. Αυτά μετατράπηκαν σε 

μικροφίλμ και ήλθαν στην Κύπρο το Δεκέμβριο του 1971.Ενώ συνεχιζόταν αυτή η διαδικασία, ο Οργανισμός Νεότητας, Αθλητισμού, Υπαίθρου και 

Δημοσίας Εκπαίδευσης άρχισε να συλλέγει εφημερίδες, περιοδικά και έγγραφα από την 

κοινότητα. Έγγραφα από τουρκικά ιδρύματα και οργανισμούς, γραφεία και ορισμένα 

σπίτια, τα οποία εγκαταλείφθηκαν μετά την Ειρηνευτική Επιχείρηση, προστέθηκαν επίσης 

στη συλλογή.Στο Εθνικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών δόθηκε τι καθεστώς επισήμου υπηρεσίας βάσει του 

νόμου 15/1990 και ο κ Χασίμ Αλτάν διορίστηκε ως διευθυντής του τμήματος την 1η Ιουλίου 

1991.


Παρά την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση του προσωπικού, το υλικό που συλλέχθηκε από 

ιδρύματα, οργανισμούς και την κοινότητα αποδείχθηκε αδύνατο να ταξινομηθεί και να 

οργανωθεί σωστά. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, δύο επιπλέον κτίρια 

αποθήκευσης (τα Αρ. 1 και ΑΡ. 2) ανοικοδομήθηκαν το 1987 και το 2000 αντίστοιχα, και μια 

ειδική αίθουσα για τα χειρόγραφα κατασκευάστηκε το 1998.Μετά την συνταξιοδότηση του κ Χασίμ Aλτάν, το 2000, ο κ Gökhan Şengör διορίστηκε ως ο 

νέος διευθυντής. Το συνεχιζόμενο έργο ταξινόμησης και οργάνωσης των συλλογών 

σύντομα ανέδειξε την ανάγκη για ένα νέο κτίριο που να διαθέτει πραγματικά πρότυπα 

αρχειοθέτησης. Έτσι, αποφασίστηκε η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου κτιρίου 

αποθήκευσης, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Ιουλίου 2012. Το νέο κτίριο διαθέτει 

ράφια μήκους 10 χιλιομέτρων και είναι πλήρως κλιματιζόμενο.Την 1η Ιανουαρίου 2008, το Εθνικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών μετατράπηκε  σε 

ανεξάρτητο τμήμα της Προεδρίας. Επιφορτίστηκε επίσης με τη διατήρηση των αρχείων μη-

κυβερνητικών οργανώσεων, εμπορικών συνεταιρισμών (όπως των Cyprus Turkish Airlines, 

το Φιλανθρωπικό Ταμείο Προσωπικού, κλπ) και πολιτικών κομμάτων.